Tư thế ngủ 1

ngu-a-2152-1460519072

Bạn là một người bình tĩnh, lạc quan, đáng tin cậy và có lòng tự trọng cao ngất. Bạn luôn biết cách cân bằng, dung hòa mọi thứ, vì vậy, cuộc sống của bạn ít khi xảy ra biến động lớn.

Tư thế ngủ 1Tư thế ngủ 2Tư thế ngủ 3Tư thế ngủ 4Tư thế ngủ 5Tư thế ngủ 6