Bói bài Tarot: Bạn có dễ bị tiền bạc mua chuộc?

 Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Mình có dễ bị tiền bạc mua chuộc trong tình huống khẩn cấp?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

deviant-moon-06846-8619-1428252262 deviant-moon-06846-8619-1428252262 deviant-moon-06846-8619-1428252262

Theo: Ione

Bình luận