Bói bài Tarot: Bạn có thể thay đổi số mệnh cuộc đời?

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Mình có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời?”

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

boi-tarot boi-tarot boi-tarot

Bình luận