Bói bài Tarot: Bạn phải làm gì để thu hút được sự chú ý của người khác

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Làm sao để mình thu hút được sự chú ý của người khác?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

1-7293-1457922726 3-7741-1457922726 4-2958-1457922726 2-2116-1457922727

Theo: Ione

Bình luận