Bói bài Tarot: Điều gì đang chờ bạn trong tháng 12

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Điều gì đang chờ đợi mình trong tháng 12 này?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

boi-bai-tarot boi-bai-tarot

boi-bai-tarot boi-bai-tarot

Theo: Ione

Bình luận