Bói bài Tarot: Mẫu người nào mang lại hạnh phúc cả đời cho bạn

Quy tắc bói bài và cách bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Mẫu người như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

tarot tarot tarot

Xem thêm: 12 con giáp

ione

Bình luận