Bói bài Tarot: Tâm trạng ngày mưa của bạn

Quy tắc và cách bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Trong những ngày mưa, tâm trạng của mình ra sao?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

tarot tarot tarot

Ione

Bình luận