Bói bài Tarot: Thử thách lớn nhất trong cuộc đời bạn

Quy tắc bói bài và cách lựa chọn:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình là gì?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

boi-bai-tarot boi-bai-tarot boi-bai-tarot

Tham khảo Ione

Bình luận