Bói bài Tarot: Tiền của bạn ‘nướng’ hết vào đâu

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Tiền của mình tiêu hết vào đâu”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

Theo: Ione

Bình luận