Bói bài Tarot: Tình cũ ám ảnh bạn ở điểm gì nhất

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Điều gì của tình yêu cũ đọng lại trong mình lâu nhất?”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

boi-bai-ban-co boi-bai-ban-co

boi-bai-ban-co boi-bai-ban-co

Ione

Bình luận