Bói bài Tarot: Tình yêu quan trọng thế nào với bạn

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân “Tình yêu quan trọng thế nào với bạn”.

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

 

Theo: Ione

Bình luận