Mơ thấy đàn kiến báo bạn điềm báo gì?

dan-kien

Mơ thấy đàn kiến báo bạn điềm báo gì?

Dưới đây là 4 giấc mơ về kiến và điềm báo của nó:

– Mơ thấy kiến là điềm được tiền của.

– Thấy kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

– Thấy kiến bò đầy nhà là vượng tài.

– Thấy kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Bình luận