Thẻ: Cách xem tướng

Xem tướng tai của trẻ em

Xem tướng tai của trẻ em. Nguyên tắc để xem tướng tai ở trẻ em căn cứ vàocác dặc điểm: vành tai, kích cỡ, chiều …

Nhìn lông mày đoán thân thế

Lông mày rậm nhưng đầu lông mày không cùng hướng với chỉnh thể toàn lông mày, thì anh em chỉ có một, nếu có 2 …