Thẻ: cung bach duong

Đặc điểm Cung Bạch Dương

Bạch Dương năng động và nhiệt huyết. Luôn tiên phong trong công việc và chuyện bạn bè. Vì là cung đầu tiên trong 12 cung …